To statspoliti-betjenter skyter og sårer den mistenkte sabotøren Alf Johan Paulsen Sælen i hans hjem på Bryn. Sælen fraktes til Rikshospitalet og dør av skadene etter noen dager. (03.09.1942)

Ivar Grande besøker søstrene Johanne og Solveig Kleve i Molde, etter at Ivar har blitt kjent med Johanne på hurtigruten. I ei hytte utenfor byen får de møte «hjemmefrontlederen Bjarne Asp», altså Henry Rinnan. Ikke vet de at han er leder for Rinnanbanden. (03.09.1942)

Etter at britene i april opprettet Experimental Submarine Flotilla, der de trener opp froskemenn til å bemanne dvergubåter, planlegges Operation Title, der målet er å senke Tirpitz og redusere den tyske marinens trussel mot Nord-Atlanteren. Planen er å bruke Shetlandsgjengens båt MK Arthur til å frakte dvergubåtene mot Tirpitz’ tilholdssted innerst i Trondheimsfjorden. Leif Larsen blir nå offisielt spurt om å påta seg oppdraget, og det takker han ja til. (02.09.1942)

Sjefen for Little Norway i Canada, Ole Reistad, legger planer for å invadere Norge med 1100 fly og 120 000 allierte soldater. En forutsetning er at Sverige skal gi opp nøytraliteten og bli med på angrepet. Invasjonen skal starte med flydropp av rundt 10 000 soldater øverst i Gudbrandsdalen og like mange i Valdres. I tillegg er Helgeland et hovedmål. Reistad mener at dette er den beste måten å utnytte allierte styrker på. Han utarbeider planen på ordre fra amerikanske myndigheter. (02.09.1942)

Ni jøder, som ferierte på Nærsnes i indre Oslofjord, har blitt arrestert. Arrestasjonene skjedde helt uventet, og de blir alle internert på Grini og mishandlet. Beskyldningene er ulovlig virksomhet og spredning av illegale nyheter. Blant de arresterte er rabbiner for Det Mosaiske Trossamfund, Julius Samuel. (02.09.1942)

Avispapirrasjonene skjerpes inn, med den følge at annonsenes format reduseres. En del aviser melder at de ikke kan ta imot nye abonnenter. (02.09.1942)

Vinmonopolet prøver å redusere køer ved at alle med etternavn som begynner med en av bokstavene fra A til K får kjøpt kvalitetsvarer i tidsrommet september-oktober, de andre får bare kjøpt dobbeltrenset brennevin, krydret brennevin eller karveakevitt. I neste salgsperiode vil personer med etternavn L-Å bli fortrinnsberettiget kvalitetsvarene. (01.09.1942)

Rasjonering av poteter etter fastkunde-prinsippet innføres: Tre kilo per uke. Poteter selges bare mot anvisning til egne potetkort, og transport av poteter kan bare foregå med spesiell tillatelse. Tungarbeidere og folk som deltar i jordbruksarbeidet, får betydelige tilleggsrasjoner. I byene skal det legges opp et kriselager på minst 25 kilo poteter per innbygger. Bakgrunnen er store tyske oppkjøp og en dårlig avling av vintergrønnsaker. (01.09.1942)