DS Inger Elisabeth av Bergen blir torpedert og senket av en tysk ubåt i St. Lawrencebukta. Skipet går ned på fem minutter og 23 overlevende kommer seg til land. To nordmenn og en ire omkommer. (15.09.1942)

Soldatene om bord på ubåten Junon, som skal utføre kommandoraidet mot kraftstasjonen i Glomfjord, blir landsatt med gummibåt i Bjærangfjorden. Planen var egentlig å landsette dem ved Kunna, nord for Ørnes, men de to karene fra Kompani Linge mener ruten til kraftstasjonen vil være strengt bevoktet, så den kanadiske kapteinen går med på å gå i land i Bjærangfjorden og ta seg til fots over fjellet til Glomfjord i stedet. (15.09.1942)

Organisert innsamling av matavfall starter i Ålesund. Alle huseiere, hotell, kaféer, torghandlere og fiskepakkhus skal ha egne dunker til dette. Om sommeren blir disse tømt to ganger i uka, om vinteren én gang. Kjøringen skjer i kommunens regi, og det er griseholdere i byen som mottar avfallet til fôr. (15.09.1942)

En kjøpmann i Drammen har solgt «urasjonert kaffe» for 60 kroner per kilo og er dømt til 24 dagers ubetinget fengsel. (15.09.1942)

Det kommer formelle bestemmelser om romoppvarming før vinteren. Temperaturen i vanlige oppholdsrom og skoler i vinterhalvåret skal ikke overstige 18 grader, i butikker 15 grader og i soverom 10 grader. Husstander på inntil fire medlemmer kan varme opp ett oppholdsrom, husstander på fem eller flere medlemmer to rom. (15.09.1942)