En avis skriver: «NS Ungdomsfylkings oppmarsj på Universitetsplassen lørdag viste frem ungdommene bak ideen. Føreren og ungdomsføreren talte til de unge og mante dem til fortsatt kamp for land og folk. En gripende høytidsstund i nærvær av flere tusen mennesker.» (28.09.1942)

Utlodning av rasjonerte varer er forbudt og kan bare i enkelte tilfeller tillates når det gjelder inntekt til veldedig formål og de rasjonerte varer stilles til disposisjon fra arrangørens egne rasjoner. (28.09.1942)