Noen uker etter at Finn Koren ved den norske legasjonen i Bern har informert eksilregjeringen om jødeutryddelsene, videresender legasjonen i Bern et nytt notat til regjeringen i London. Notatet er utarbeidet av den norske konsulen i Vichy og beskriver forfølgelsene av jødene i den ikke-okkuperte delen av Frankrike. (08.09.1942)

Sentralkomitémedlem i NKP, Bjarne Dalland, som ble arrestert i november 1940 og senere løslatt, blir arrestert på nytt. Dette fordi han har fortsatt det illegale arbeidet, samarbeidet med Asbjørn Sunde og blitt sentral i virksomheten på Vestlandet. Samtidig som Dalland blir arrestert, blir også 15-20 andre kommunister arrestert. (08.09.1942)

Det er akutt mangel på emballasje i apoteker og parfymerier. Det gjelder tuber, flasker, krukker og liknende. Man må ha med emballasje selv for å få kjøpt produkter fra disse butikkene. (08.09.1942)