Den tyske rustningsministeren Albert Speer varsler innstramminger på tilførslene av tyske sivile arbeidere til okkuperte områder. Tyske OT-arbeidere vil ikke bli overført til okkuperte områder dersom deres landsmenn allerede utgjør mer enn 10-20 prosent av arbeidsstokken der. Dette er allerede tilfelle i Norge, og man kan dermed ikke regne med å få overført stort flere enn de i overkant 4000 tyskere som allerede arbeider i Norge. Fokuset på å rekruttere lønnsarbeidere av andre nasjonaliteter blir sterkere utover høsten, og det er innforstått at disse skal tjene som erstatning for tyske arbeidskrefter. (26.09.1942)