MT Daghild av Oslo blir truffet av en tysk torpedo mens skipet seiler i konvoi fra England til USA. Trass i dette holder skipet sin plass i konvoien til det blir lyst. Det viser seg at torpedoen har truffet en av tankene og laget et hull på 50 x 54 fot. Skaden blir utbedret i New York. (12.09.1942)

Telegrafverket melder om at fra 14. desember vil ikke lenger rikstelefonsamtaler mellom klokken 21 og 06 ekspederes. Unntaket er tyske særsamtaler, viktige samtaler i statsanliggender, livsviktige samtaler og pressesamtaler. Årsaken er først og fremst mangel på arbeidskraft ved rikstelefonen. Trafikken har økt sterkt, og personalet er overarbeidet. Mange er sykemeldt. (12.09.1942)