MS Olaf Fostenes av Haugesund blir torpedert og senket av en tysk ubåt på reise fra Liverpool til Halifax. Besetningen på 36 berger seg i to livbåter og setter kursen for Newfoundland. Etter ni døgn blir båtene observert av fly og kort tid etter tatt opp av en britisk destroyer. (18.09.1942)

Rørlegger Sigurd Peder Hansen fra Oslo blir henrettet i Trondheim. Han har fått tre dødsdommer av SS- und Polizeigericht Nord for sabotasje, drap og våpenlager. Han har som medlem av Osvald-gruppa drevet sabotasje mot hangarer og fly på Værnes og deltok i sabotasjen mot Statspolitiet i Henrik Ibsens gate i Oslo. Hans kone, Rigmor Hansen, ble arrestert samtidig som Sigurd og blir utsatt for så hard tortur på Grini at hun dør senere i høst. (18.09.1942)

NS-myndighetene gjeninnfører dødsstraffen i Norge. Dette gjelder for visse ondartede forbrytelser, i henhold til lov om tillegg til straffelovgivningen av 1929 som er utferdiget av Justisdepartementet. For en del andre forbrytelser, blant annet tyveri og ran, er strafferammene satt opp. I løpet av krigen kommer 19 personer til å bli henrettet etter norsk dom. (18.09.1942)