Vidkun Quisling overrekker fane til NS’ politiminister og leder (SS-Standartenführer) av 1. politikompani, Jonas Lie, på Slottsplassen i Oslo noen dager før avreise til Østfronten. Kompaniet inngår i Den Norske Legion og reiser til Leningrad senere i høst. (07.09.1942)

I Berlin har en krigsrett dømt 15 nordmenn fra den såkalte Alværgruppen i Bergen, som har sittet som NN-fanger i konsentrasjonsleirer siden mars/april i 1941, til døden. De fleste blir straks skutt, mens de øvrige henrettes i oktober. Dødsdommene blir ikke gjort offentlig kjent i Norge. (07.09.1942)

Alle grønnsaker bortsett fra kålrabi skal rasjoneres. Fra 15. september er alt salg av grønnsaker fra torg forbudt, og detaljister kan bare selge til faste kunder som selv ikke dyrker grønnsaker. Den som dyrker grønnsaker på mer enn et halvt mål jord, har plikt til å selge avlinger fra den delen av dyrkingsarealet som overstiger 50 kvadratmeter for hver av husstandens medlemmer. Er arealet til grønnsaksdyrking på under 50 kvadratmeter, kan man bruke avlingen selv. I Nord-Norge gjøres grønnsaksrasjoneringen foreløpig ikke gjeldende. (07.09.1942)

Foruten Håkon Eriksen blir seks andre personer henrettet i Trandumskogen. Alle er dømt til døden av SS- und Polizeigericht Nord, på grunn av illegalt arbeid eller sabotasje. (07.09.1942)

Håkon Eriksen henrettes etter å ha fått dødsdom for å ha sprengt et bilverksted. Han deltok også i attentatet mot Statspolitiets kontor i Henrik Ibsens gate i Oslo. Hans siste ord er: «Heller dø stående enn knele levende». (07.09.1942)