Utover høsten har en rekke prester blitt forvist, ikke bare fra sine menigheter, men fra fylket hvor de bor. Forvisningene blir kalt «sikring», og begrunnelsen er at de forviste har «fortsatt å virke i oppløste organisasjoners ånd». Prestene får åtte dagers varsel på å flytte. I løpet av september har tyve prester og fire domproster blitt forvist, og senere blir det flere, slik at det frem mot årsskiftet blir totalt 35 forvisninger. Dessuten får biskop Hille forbud mot å oppholde seg i Oppland, Hedmark, Oslo og Akershus fylker. Kirkeledelsen er på et vis forberedt på dette, og man prøver å ordne det slik at de forviste «bytter embete» slik at så mange som mulig kan få komme i arbeid og slik at ingen menigheter blir presteløse. (29.09.1942)