MS Hindanger av Bergen blir torpedert av en tysk ubåt på reise fra Liverpool til New York. Motormann Georg Mikal Monsen omkommer. Man finner det nytteløst å berge skipet, så den britiske korvetten Amherst senker skipet med en synkemine etter å ha tatt om bord de 40 overlevende. (11.09.1942)

I alt 75 kilo tyttebær er beslaglagt hos en dame som har drevet oppkjøp i Stange i Hedmark i stor stil i strid med forskriftene. (11.09.1942)

Det viser seg at flere arbeidere på tyske arbeidsplasser i Nord-Norge, som har fått fri for å delta i innhøstingsarbeidet, enten er kommet for sent tilbake igjen eller rett og slett er uteblitt. I en kunngjøring fra Lofoten og Vesterålen politikammer blir det gjort oppmerksom på at en slik uteblivelse for fremtiden blir møtt med de skarpeste forholdsregler fra de tyske myndigheter. (11.09.1942)

Den kanadiske kapteinen Graeme Black, ti britiske soldater og Sverre Granlund og Magnus Djupdræt fra Kompani Linge, har reist fra Orknøyene om bord på ubåten Junon for å utføre et planlagt kommandoraid mot kraftstasjonen i Glomfjord. Operasjonen kalles «Musketoon», og hensikten er å stanse kraftforsyningen til krigsproduksjonen på Haugvik aluminiumsfabrikk. (11.09.1942)