Kirkedepartementet gjør et nytt fremstøt mot lærerne: Ved hjelp av kontingentinnbetaling skal man slå fast at de plikter å stå som medlemmer av Lærersambandet. Kontingenten skal trekkes fra lærernes lønn. Dette skal gjøres «etter oppgaver som formentlig bør sendes skolene fra Lærersambandets lokale organer». Det kommer imidlertid ikke noe ut av dette tiltaket. Antakelig blir det stoppet av Rikskommissariatet. NS legger dermed om taktikken i kampen om skolen: Man passer seg for å engasjere hele skolefronten, men bruker heller lokale NS-krefter til å påvirke den enkelte skole eller sågar den enkelte lærer. NS står godt rustet i så måte: De har sine folk plassert i sentrale stillinger, blant annet som rektorer, skoleinspektører og overlærere. (23.09.1942)