I Sarpsborg er det avslørt ulovlig omsetning av blant annet 5-6000 kilo sukker, 3-4000 kilo mel, kaffe, gryn og andre kolonialvarer og dessuten kjøp og salg av brennevinskort. Fra mange kanter av landet kommer det melding om ulovlig slakting og kjøttsalg. (21.09.1942)

I Oslo har to personer i dag stått tiltalt for byretten for naskeri av tobakksvarer. I forbindelse med saken blir 36 mann avskjediget ved en tobakksfabrikk i Oslo. (21.09.1942)

De første grønnsaksrasjonene er fastsatt til 500 eller 750 gram i måneden til vanlige forbrukere. Sukkersykepasienter får anvisning på kjøp av 500 gram grønnsaker per person daglig. Deltakere i frivillig jordbruksarbeid kan få anvisning på innkjøp av 20 kilo grønnsaker per husstand fra produsenten vedkommende arbeider hos. (21.09.1942)