Wollweber-gruppen utfører et vellykket sabotasjeoppdrag mot Grua Sag på Grua. En brannbombe forårsaker total nedbrenning. (23.09.1942)