MT Sveve av Bergen blir torpedert og senket av den tyske ubåten U96, når konvoien deres blir angrepet på vei fra Clyde til Curacao. Alle 39 om bord overlever og blir reddet. (10.09.1942)

Det er ett år siden Viggo Hansteen (40) og Rolf Wickstrøm (28) ble henrettet etter melkestreiken, og folk i Oslo hedrer mennene ved å male sorte kors på veggene over hele hovedstaden. Tyskerne gjør sitt for å male over de sorte korsene. Legg merke til den grå flekken til venstre for inngangsdøra til fargehandelen på hjørnet av Briskebyveien og Holtegaten. (10.09.1942)

Det illegale tidsskriftet Fri Fagbevegelse iverksetter en aksjon med utmeldelse fra LO. Med bladet følger et utmeldingsskjema. Leder for aksjonen er Faglig Utvalgs leder Halfdan Jønsson. I tidsskriftet heter det at Quisling 25. september skal avholde et riksting oppbygd av organisasjoner og deretter la disse inngå i et riksting som skal danne «legalt» grunnlag for Quislings regjering. Parolen om å melde seg ut utløser en storm av begeistring, og aksjonen medfører masseutmeldelser.

(10.09.1942)