Etter at britene i april opprettet Experimental Submarine Flotilla, der de trener opp froskemenn til å bemanne dvergubåter, planlegges Operation Title, der målet er å senke Tirpitz og redusere den tyske marinens trussel mot Nord-Atlanteren. Planen er å bruke Shetlandsgjengens båt MK Arthur til å frakte dvergubåtene mot Tirpitz’ tilholdssted innerst i Trondheimsfjorden. Leif Larsen blir nå offisielt spurt om å påta seg oppdraget, og det takker han ja til. (02.09.1942)

Sjefen for Little Norway i Canada, Ole Reistad, legger planer for å invadere Norge med 1100 fly og 120 000 allierte soldater. En forutsetning er at Sverige skal gi opp nøytraliteten og bli med på angrepet. Invasjonen skal starte med flydropp av rundt 10 000 soldater øverst i Gudbrandsdalen og like mange i Valdres. I tillegg er Helgeland et hovedmål. Reistad mener at dette er den beste måten å utnytte allierte styrker på. Han utarbeider planen på ordre fra amerikanske myndigheter. (02.09.1942)

Ni jøder, som ferierte på Nærsnes i indre Oslofjord, har blitt arrestert. Arrestasjonene skjedde helt uventet, og de blir alle internert på Grini og mishandlet. Beskyldningene er ulovlig virksomhet og spredning av illegale nyheter. Blant de arresterte er rabbiner for Det Mosaiske Trossamfund, Julius Samuel. (02.09.1942)

Avispapirrasjonene skjerpes inn, med den følge at annonsenes format reduseres. En del aviser melder at de ikke kan ta imot nye abonnenter. (02.09.1942)