Shetlandsfarten: MS Svalen avgår fra Selvær i Nordland med åtte personer om bord, deriblant to kvinner og to barn. De ankommer Shetland den 22. september. (17.09.1942)

Hans Heinrich Lammers, sjefen for Rikskanselliet i Berlin, skriver i et skarpt brev til Quisling en gjentakelse av det han skrev i et brev av 22. juni: Hitler vil, så lenge krigen varer, ikke vite av forhandlinger eller tiltak som angår den endelige ordning av de tysk-norske forhold etter krigen. Heretter skal Quisling henvende seg til rikskommissær Terboven vedrørende alle politiske spørsmål som angår Norge. Quisling skal sørge for at dette respekteres også innenfor NS. Det er med andre ord slutt på den tiden hvor Quisling kan gå direkte til Hitler med sine synspunkter, og han erkjenner nå at hans planer om et riksting må oppgis. (17.09.1942)

Dekksmann Rudolf Johannessen fra Florø, som gjør tjeneste for den norske marinen i England, blir syk og dør på det norske sykehuset i Liverpool. (17.09.1942)

Kvartermester i flyvåpenet, Skjalg Tormod Liljedal fra Kirkenes, omkommer når sjøflyet hans styrter på Island. Han gravlegges i Reykjavik. (17.09.1942)