NS avholder sitt riksmøte i helgen. Aftenposten Aften skriver: “Som en festlig opptakt til riksmøtet fant åpningen av utstillingen Norges Nyreising sted klokken 12 i formiddag. […] Som norske æresgjester var tilstede samtlige ministre foruten representanter for parti og stat.” (25.09.1942)