Tyskerne gjennomfører en razzia i Molde, der drøyt 30 personer blir arrestert. Blant disse er brødrene til Solveig og Johanne Kleve. Søstrene Kleve tror fortsatt at Henry Rinnan er «hjemmefrontlederen Bjarne Asp». Etter hvert utvikler det seg et forhold både mellom Solveig Kleve og «Bjarne Asp», og mellom Johanne Kleve og Ivar Grande. Medlemmene av Sonderabteilung Lola holder fast på illusjonen om at de er motstandsmenn. (04.09.1942)

Dekanene ved Det medisinske og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo har et møte med NS-minister Skancke. Bakgrunnen er at departementet har gitt beskjed om at 16 studenter ekstra skal tas opp til medisinstudiet og to ekstra til farmasistudiet. Departementet har selv plukket ut studentene, og dekanene protesterer og forlanger at eventuelle «ekstra studieplasser» skal tildeles etter artiumkarakterer, ikke ut fra politiske hensyn. Det viser seg at Skancke ikke har støtte for dette hos tyskerne, så etter noen dager foretar han et raskt tilbaketog. Enden på visa blir at de ekstra studentene får visse forelesninger, men ikke blir å anse som opptatt ved fakultetene. (04.09.1942)