Norsk Kulturting blir opprettet under et festmøte i Universitetets aula i Oslo. Det blir opplyst at det to dager tidligere ble oppnevnt et kulturråd med åtte medlemmer. Resten av krigen hører man svært lite fra kulturtinget og kulturrådet. (26.09.1942)