Alf Sigmond Pettersen (til venstre) og Per Spilling fra Harstad blir skutt og drept på Setermoen. Pettersen har vært tiltalt og fengslet for spionasje, mens Spilling ble tiltalt og fengslet for «begunstigelse av fienden» og våpeninnehav. (28.01.1942)