Jøden David Wolfsohn og kommunisten Olav Sverre Benjaminsen blir arrestert for å ha lyttet til engelske radiosendinger og for å ha spredd illegale nyheter på en kafé. Begge blir fengslet på Falstad. (06.01.1942)

Oslo Indremisjon har fått inn et stort utvalg skotøy. Innleverte skopar utdeles i dag til trengende. (06.01.1942)