MT Varanger av Bergen blir torpedert og senket av den tyske ubåten U-130, på reise fra Curacao til New York. Alle 40 om bord overlever. (25.01.1942)

Forsvarsdepartementets arbeid med å få i stand organisert støtte til Milorg, bærer frukter. Det første slipp med utstyr fra England lander på norsk jord. (25.01.1942)

Etter at Churchill har fått beskjed om at Tirpitz befinner seg i Fættenfjorden, sender han et notat til lord Ismay. Med dette innleder han for alvor de alliertes jakt på Tirpitz:
 
(25.01.1942) 

Ivar Henry Henriksen fra Oslo blir henrettet i Målselv. Tiltalen er «begunstigelse av fienden». (25.01.1942)

På Kristiansten i Trondheim blir bergenserne Johan Martin Hansen og Aage Halfdan Johansen skutt for forsøk på å flykte til England. Kornelius Hjalmar Molvær fra Ålesund blir også skutt; tiltalen lyder på Englandsfart. Tre andre har fått tukthusstraffer. (25.01.1942)

Ryktene har begynt å svirre om en forestående nyordning av det innenrikske styre, men det er uklart for de fleste hva som skal skje. Etter at Quisling var i Berlin i desember, har han antydet i flere taler at man snart skal ta det siste skritt mot Norges selvstendighet. Quisling går nå ut ifra at han skal bli statsminister i en selvstendig stat i forbund med Tyskland. Men enten misforstår han signalene og avtalene fra Berlin, eller så må Hitler ha endret syn, for Goebbels skriver i sin dagbok at selv om Quisling skal utnevnes til Ministerpresident «vil intet bli endret i Norges statsstruktur og Reichkommissarens stilling, men Quisling blir i prinsippet bygget inn i staten». (24.01.1942)

MS Ringstad av Oslo har blitt torpedert i Nord-Atlanteren. Kaptein Knutstad og tolv mann plukkes opp av en amerikansk jager etter fem døgn i livbåten. Under sjøforklaringen antas det at de 30 savnede som befant seg i to andre livbåter må ha frosset i hjel. De blir aldri funnet. (24.01.1942)

MT Innerøy av Oslo blir torpedert av en tysk ubåt og settes i brann på vei fra Aruba til England. Fem mann i en livbåt klarer å komme seg unna ildhavet. De ror for livet i halvannen time før de setter i gang motoren. Resten av mannskapet, 36 mann, omkommer i flammene. (23.01.1942)

Theta-gruppen i Bergen lykkes i å sende melding til London om at Tirpitz oppholder seg i Fættenfjorden i Trondheimsfjorden. Secret Intelligence Service (SIS) mottar følgende melding: «Admiral von Tirpitz, seks destroyere og flere ubåter lå i en arm av Åsenfjorden den 20. januar. Flere destroyere har dratt. Det er hundre fly stasjonert på Værnes. 100 tonn bensin kommer hver dag til Trondheim via Storlien sammen med andre forsyninger.» Oscar Torp underretter videre eksilregjeringen. (23.01.1942)

Etter raidene mot Måløy og Lofoten, der Hitler ble overbevist om at Churchill forbereder en invasjon i Nord-Norge, erklærer Hitler at Norge nå er selve «skjebneområdet i denne krigen». Erklæringen kommer på en «Führer-Konferentz». Han gir ordre om at den tyske flåte nå skal forlegges til de norske fjordene og at flystyrker skal økes betraktelig. (22.01.1942)

Quisling har besøk av marinesjefen, generaladmiral Hermann Böehme og tidligere marineattasje, korvettkaptein Richard Schreiber. Tyskernes referater viser at Quisling ikke er helt på det rene med hva Terboven egentlig har lovet ham. (22.01.1942)

MT Alexandra Høegh av Oslo blir torpedert og senket av den tyske ubåten U-130 i nærheten av Shelbourne, Nova Scotia, på reise fra Caripito til Halifax med olje. Alle om bord overlever. (21.01.1942)

DS Belize av Oslo er ventet til St. John’s, Newfoundland, på vei fra New York, men skipet dukker ikke opp. Tre dager senere blir en vannfylt livbåt med fire døde funnet av en kanadisk korvett 25 nautiske mil øst av St. John’s. De tyske arkivene viser at skipet har blitt torpedert av den tyske ubåten U-754. 18 nordmenn, fem svensker, en danske og en fra Honduras har omkommet. (21.01.1942)

Annonse i avisa Finnmarken i Vardø: «To piker får plass i kjøkkenet på turnhallen av den tyske vernemakt. God lønn. Søkere henvender seg idag til Schreibstube turnhallen mellom 14–16.» (21.01.1942)

En tobakkshandler i Bergen blir av riksadvokaten forelagt en bot på 300 kroner for å ha nektet å selge tobakk til et NS-medlem. (21.01.1942)

Det dannes et nytt kirkelig samarbeidsorgan, Kirkens Samråd, oppnevnt dels av bispemøtet, dels av Organisasjonenes Fellesråd. Meningen er at Kirkens Samråd skal ha et mer offisielt preg enn Kristent Samråd, som er en mer uformelt sammensatt gruppe av kirkeledere. Det viser seg at Kirkens Samråd får liten betydning, mens Kristent Samråd fremdeles kommer til å spille en avgjørende rolle i kirkekampen. (21.01.1942)

En forordning overfører en vesentlig del av dødsstraffsakene i Norge fra krigsretten til SS- und Polizeigericht Nord med hovedsete i Kristinelundveien 22 i Oslo. (21.01.1942)

MS Eidsvold av Oslo torpederes av en japansk ubåt og synker utenfor Christmas Island i Stillehavet. Hele mannskapet reddes på land. (20.01.1942)

MS Herstein av Oslo blir angrepet av japanske fly på New Guinea og blir satt i brann. Skipet blir totalt utbrent. Én mann omkommer og seks blir såret. Resterende besetning blir tatt til fange av japanerne, med unntak av kaptein Godtfred Gundersen som rømmer og kommer seg unna sammen med en flokk australiere. (20.01.1942)