Henry Rinnan verver tre agenter mens NS arrangerer juletrefest på Dahls kafé i Steinkjer: Bjarne Jenshus, Ingvar Aalberg og Ragnhild Strøm. Alle inviteres til å være med på en aksjon mot flyktningtrafikken fra Sunnmøre til England. Sammen planlegger de å infiltrere ei gruppe flyktninger i Ålesund, mens Ragnhild Strøm skal fungere som kurer. Som resultat av dette skal omtrent 52 personer etter hvert bli arrestert, hvorav 22 kommer til å dø i fangenskap. (14.01.1942)

Kristian Aubert og Totto Prytz, som er medlemmer av Sørkedalsgruppen, har planlagt en redningsaksjon for Halfdan Haneborg Hansen, som på nytt ble arrestert og fengslet i desember. I forbindelse med at Hansen har blitt syk, er han til undersøkelse på Rikshospitalet, og han har i all hemmelighet fått vite at han inne på sykehuset skal løpe fra vaktene og smette inn en bestemt dør. Han gjør som han har fått beskjed om, og døra blir stengt bak Hansen slik at vaktene ikke får følge etter. Han løper ned trappen og ut i friheten. Aubert venter utenfor og sørger for at Hansen blir fraktet til Sverige. (14.01.1942)

Kulturdepartementet forbereder nye tiltak som skal sikre større kontroll med kunstnerne. Kravet fra 1941 om at sangere må ha tillatelse til å gi konserter, har bare ført til at svært mange av dem ikke opptrer i det hele tatt, og den NS-dominerte kringkastingen får dem ikke til å medvirke. Gulbrand Lunde skriver et brev til kringkastingen, med kopi til konsertbyråene, der han varsler en ny forordning som regulerer kunstneres rett til å opptre. Forordningen baseres på at de må forplikte seg til å ta engasjement for Norsk Rikskringkasting. Når dette brevet blir kjent, avstår de aller fleste musikere også fra å opptre som solister. (14.01.1942)

15 000 hageeiere i Aker skal prøve å dekke sitt potetbehov fra egen jord. Prydtrær, frukttrær og bærbusker må om nødvendig vike plassen. (14.01.1942)