En motstandsgruppe i Bergen ved navn Theta-gruppen får informasjon om at Tirpitz befinner seg i Åsenfjorden. Gruppen rigger opp radiosenderen sin hos Dahms Elektriske i Strandgaten 18, for å gi beskjed til eksiregjeringen. På grunn av dårlige atmosfæriske forhold og strømrasjonering tar det noen dager før de lykkes å sende melding til London. (17.01.1942)

MT Nyholt av Haugesund blir torpedert og senket av den tyske ubåten U-87 på reise fra Reykjavik til New York. 19 personer omkommer. (17.01.1942)

Forsyningsmyndighetene bestemmer at det skal utdeles en kafferasjon på 200 gram til fiskere i Lofoten og på Vestlandet. Dermed vil størsteparten av restlageret av kaffe i landet bli oppbrukt. I Svolvær får fiskere som leverer et visst minstekvantum skrei en ekstrarasjon av tysk tobakk. (17.01.1942)