Terboven gjør det klart i en samtale med sine medarbeidere at en ministerpresident «naturligvis skal stå under min kommando». (29.01.1942)