Terboven gjør det klart i en samtale med sine medarbeidere at en ministerpresident “naturligvis skal stå under min kommando”. (29.01.1942)