Blikkenslager Karl Hjalmar Hansen og sønnen Magne fra Høyanger blir arrestert i verkstedet på Sæbøtangen mens de lytter på radiosending fra London. Hansen er aktiv i motstandsbevegelsen og har gjemt våpen i veggene i verkstedet, men disse våpnene blir ikke oppdaget av tyskerne. Begge sendes til Bergen kretsfengsel og deretter til Grini, før de overføres til Sachsenhausen. Karl Hjalmar dør der 13. april 1943, mens Magne overlever. (07.01.1942)

Brenntorvproduksjonen i Norge er økt sterkt og dekker nå 10 prosent av det normale kull- og koksforbruket. For 1941 er produksjonen beregnet til omtrent 2 millioner kubikkmeter. Rogaland har økt produksjonen mest. (07.01.1942)

Tre sivile blir drept og flere blir såret i et flyangrep mot Nordnes i Bergen. En del bygninger påføres skader. (07.01.1942)

11 fly fra Royal Air Force angriper Sola flyplass som indirekte støtte til Operasjon Kitbag i Florø. (07.01.1942)

Etter at Operasjon Kitbag mot Florø ble avblåst i desember, forsøker britene på nytt. Målet er å senke skipstonnasje. Destroyerne HMS Intrepid og HMS Inglefield forlater Scapa Flow og finner denne gangen innseilingen til Florø. De har en enkel seilas inn, ettersom alle fyrlykter i den indre farleia er tent. For å sikre videre trygg navigering innaskjærs, har de med seg to norske loser: Harald Madsen og L. Kinn. Når fartøyene ankommer Florø, åpner de kanonild mot båter som ligger til kai og bygninger i havneområdet. I tillegg senkes et fartøy som ligger utenfor Florø. Fra tysk side møter ikke britene annen motstand enn litt maskingeværild. Begge fartøy returnerer uhindret til Scapa Flow. (07.01.1942)