En forordning gjør det straffbart å «drive svarthandel og snikhandel». Som svarthandel defineres «omsetning av varer eller andre ting uten offentlig bemyndigelse eller tillatelse». Snikhandel driver «den som overdrar, erverver eller fordeler varer eller andre ting i strid med gjeldende rasjonerings- og forsyningsbestemmelser». Strafferamme er inntil seks års fengsel og bøter inntil én million kroner. (31.01.1942)

Folkeskolene og fortsettelsesskolene i Oslo stenger i fjorten dager fra mandag 2. februar på grunn av kulda. Undervisningen i de høyere skoler skal fortsette som før. (31.01.1942)

Det kommissariske statsrådet holder sitt siste møte på Victoria terrasse, hvor de vedtar å legge ned sine embeter og anmode Quisling om å danne en ny regjering. (31.01.1942)