NS-avdelinger blir innkalt til Oslo, uten å vite hvorfor, og hovedstaden blir dekorert med flagg. Justisminister Riisnæs møter hos den NS-oppnevnte høyesterett og forteller at Quisling vil ta makten og bli sjef for en norsk, nasjonal regjering. Til det må han ha en kjennelse fra høyesterett om at det er lovlig og tilstedelig. Selv NS-dommerne tviler, men det ender med at samtlige kommissariske ministre skal anmode Quisling om å danne en regjering og at høyesterett uttaler at den ser «ingen avgjørende statsrettslig betenkelighet» ved dette. (28.01.1942)