MT Varanger av Bergen blir torpedert og senket av den tyske ubåten U-130, på reise fra Curacao til New York. Alle 40 om bord overlever. (25.01.1942)

Forsvarsdepartementets arbeid med å få i stand organisert støtte til Milorg, bærer frukter. Det første slipp med utstyr fra England lander på norsk jord. (25.01.1942)

Etter at Churchill har fått beskjed om at Tirpitz befinner seg i Fættenfjorden, sender han et notat til lord Ismay. Med dette innleder han for alvor de alliertes jakt på Tirpitz:
 
(25.01.1942) 

Ivar Henry Henriksen fra Oslo blir henrettet i Målselv. Tiltalen er «begunstigelse av fienden». (25.01.1942)

På Kristiansten i Trondheim blir bergenserne Johan Martin Hansen og Aage Halfdan Johansen skutt for forsøk på å flykte til England. Kornelius Hjalmar Molvær fra Ålesund blir også skutt; tiltalen lyder på Englandsfart. Tre andre har fått tukthusstraffer. (25.01.1942)