De 700 stemplene med “J” er ferdig produsert hos Johs. Krogstie A/S, Stempelfabrik & Gravøranstalt, og stempelfabrikanten sender regning på 67 øre per J, i alt 469 kroner, til Politidepartementet. Norske jøder må snart stemple “J” i passet sitt. (05.01.1942)

En mann fra Kirkenes dømmes til døden av tysk krigsrett for spionasje for Sovjetunionen. En annen Kirkenes-mann idømmes 10 års tukthus. (05.01.1942)