Lasteskipet DS Octavian av Bergen forlater havnen i Galveston, Texas, med et mannskap på 16 nordmenn og én brite. Skipet skal til Canada med svovel og treharpiks. Skipet og mannskapet forsvinner imidlertid sporløst og når aldri destinasjonen. Etter krigen blir det klart at det er den tyske ubåten U-203 som har senket skipet. I juli 2018 blir vraket funnet og identifisert utenfor New Jersey. (09.01.1942) 

Norsk brevklubb annonserer i avisa: «Vi skaffer Dem nye venner innen alle yrker og samfunnslag. Brosjyre gratis i privat brev. Norsk brevklubb, Postboks 857, Oslo». (09.01.1942)

Etter å ha utført en rekke etterretningsoppdrag mellom Norge og Sverige, for den britiske legasjonen i Stockholm, har Gunnar Sønsteby fått i oppdrag av britene å skaffe opplysninger om ubåthavnen tyskerne forbereder i Trondheim. Han reiser til Norge via Arvika, med mange oppdrag også fra den norske legasjonen i Stockholm og 8500 kroner (tilsvarer flere hundre tusen kroner i dag) til motstandsarbeidet. Togforsinkelser gjør at han må kjøpe seg billett i grensesonen, og da blir han avslørt av svensk politi som nordmann uten legitimasjonspapirer. Han dikter opp en dekkhistorie og kaller seg selv Gunnar Lier – enda det på engelsk ville lyde som «kanon-løgner». Det ender med arrestasjon og nesten tre måneder i fengsel i Sverige. Etter hvert klarer han å overbevise svenskene om at han ikke er den ettersøkte Gunnar Sønsteby, så han slippes fri. (09.01.1942)

Hotellene i Oslo er sprengt. Utenbysboende som kommer til Oslo bruker Østbanestasjonen som overnattingssted, og Bennetts Reisebureau oppretter et innkvarteringskontor hvor de reisende kan få anvist rom hos privatfolk. (09.01.1942)

De tre bergenserne Gustav Gjertsen, Alfred Offerdahl og Mons Rasmussen dømmes til døden. Alle ble arrestert under et forsøk på å flykte til England. Gjertsen har også deltatt i illegalt arbeid og hjulpet andre til å flykte fra landet, så han får to dødsdommer. Ingen får omgjort dødsdommene, og de blir skutt senere i januar. (09.01.1942)

En Oslo-avis melder at forretningene i byen har nok sjokolade å selge, men at få har nok merker å kjøpe for. (09.01.1942)

Oslo har inngått kontrakt om et kriselager på 800 tonn kålrabi, for å drøye potetbeholdningene. Det forhandles om kjøp av 2200 tonn kålrabi til. Gårdsbruk under fem dekar er pålagt å dyrke nok poteter og grønnsaker til eget behov. Det er forbudt å bruke poteter til dyrefôr. (09.01.1942)

Justisdepartementet utferdiger et tillegg til ekteskapsloven: Det kan gis adgang til å søke skilsmisse for den av ektefellene som har blitt igjen i Norge etter at den andre ektefellen har tatt tilhold i utlandet eller er blitt fradømt norsk statsborgerskap. (09.01.1942)