MT Alexandra Høegh av Oslo blir torpedert og senket av den tyske ubåten U-130 i nærheten av Shelbourne, Nova Scotia, på reise fra Caripito til Halifax med olje. Alle om bord overlever. (21.01.1942)

DS Belize av Oslo er ventet til St. John’s, Newfoundland, på vei fra New York, men skipet dukker ikke opp. Tre dager senere blir en vannfylt livbåt med fire døde funnet av en kanadisk korvett 25 nautiske mil øst av St. John’s. De tyske arkivene viser at skipet har blitt torpedert av den tyske ubåten U-754. 18 nordmenn, fem svensker, en danske og en fra Honduras har omkommet. (21.01.1942)

Annonse i avisa Finnmarken i Vardø: «To piker får plass i kjøkkenet på turnhallen av den tyske vernemakt. God lønn. Søkere henvender seg idag til Schreibstube turnhallen mellom 14–16.» (21.01.1942)

En tobakkshandler i Bergen blir av riksadvokaten forelagt en bot på 300 kroner for å ha nektet å selge tobakk til et NS-medlem. (21.01.1942)

Det dannes et nytt kirkelig samarbeidsorgan, Kirkens Samråd, oppnevnt dels av bispemøtet, dels av Organisasjonenes Fellesråd. Meningen er at Kirkens Samråd skal ha et mer offisielt preg enn Kristent Samråd, som er en mer uformelt sammensatt gruppe av kirkeledere. Det viser seg at Kirkens Samråd får liten betydning, mens Kristent Samråd fremdeles kommer til å spille en avgjørende rolle i kirkekampen. (21.01.1942)

En forordning overfører en vesentlig del av dødsstraffsakene i Norge fra krigsretten til SS- und Polizeigericht Nord med hovedsete i Kristinelundveien 22 i Oslo. (21.01.1942)