BAKGRUNN, vinteren 1941/1942: For andre år på rad er det en meget streng vinter. Etter nyttår har en kuldebølge lagt seg over hele Nord-Europa. Overalt noterer man rekordlave temperaturer, og mange steder på Østlandet kryper temperaturen under -30 grader. Folk i Stavanger, Bergen og Trondheim mener at januar er den kaldeste i manns minne. Med kulden går samferdselen i stå: Antall togavganger reduseres til et minimum for å spare på kullreservene. I Sør-Norge fryser noen fjordarmer til. Noen forsyninger av mat og brensel kommer ikke frem, og ofte må matvarer lagres på steder hvor kulden ikke får for godt tak; kulden kryper ned i mangt et kjellerhull som i alle år har vært frostfritt. Poteter og grønnsaker fryser, så de blir nærmest uspiselige. Likevel må man pent servere «poteter med frostsmak»; det er forbudt å gi dem til dyrene, og å kaste dem kommer selvsalgt ikke på tale. Også mange vannledninger fryser; på gårdene må mange bønder kjøre vann til dyrene. I mange distrikter innfører man strømrasjonering, med utkobling et par ganger i døgnet. Bergenserne er særlig ille ute, det begynner å bli stor mangel på mat og brensel. Avisene oppfordrer hver dag til å spare på strøm, gass og vann, og kraftforsyningen lider under lite nedbør. (04.01.1942)

Operasjon Cheese: SOE og Linges kompani gjør sitt første flydropp i Norge. Odd Starheim (bildet), som har vært SOE-agent i området tidligere, blir droppet i Vest-Agder sammen med en radiooperatør og -sender. Gunvald Tomstad, som opererer som dobbeltagent og er fører for det lokale NS-laget, skal drive senderen for de allierte. (02.01.1942)

Av forsyningsmessige grunner planlegges det en redusering av forbruket av spiritus og brennevin til medisinsk bruk. Innenriksdepartementet begrenser dermed legers og dyrlegers rett til å rekvirere reseptblokker til to blokker per år. Bestemmelsen trådte i kraft fra årsskiftet. (02.01.1942)

Det meldes at Oslo Sporveier i 1941 befordret 21,3 millioner flere passasjerer enn året før. Trikketrafikken økte med 25,7 millioner og busstrafikken ble redusert med 4,5 millioner. (02.01.1942)

En russisk ubåt dukker opp utenfor Nålneset på Finnmarkskysten. I gummibåter blir matvarer, klær, våpen og ammunisjon fraktet i land med tre partisaner: Trygve Eriksen og Frank Mathisen fra Kiberg og en russisk telegrafist. De tre har gjennomgått opplæring i Murmansk, bygger et lavt steinhus med presenning over og sender daglige meldinger til Murmansk om skipstrafikken. De ligger et par mil øst for Berlevåg, hvor tyskerne har store festningsanlegg under bygging. Utover vinteren blir det etablert et kontaktnett på femten personer i distriktet som sørger for ferske opplysninger. (01.01.1942)

MB Trygve reiser fra Vigra til Shetland med telegrafisten Fredrik Aaraas og ni andre som Walle-gruppa har tatt imot fra Oslo. I tillegg er Reidulf Hagen med. Turen er organisert av Milorg. (01.01.1942)

Ledelsen ved Little Norway ser det som uforsvarlig å ha både elementær og videregående flygeropplæring på samme sted som det foregår sivilflygninger. Det tegnes derfor en kontrakt om bygging av en ny leir i Muskoka. Denne skal åpnes i mai og skal huse elementæropplæringen, mens den videregående opplæringen skal fortsette på Island Airport i Toronto. (01.01.1942)

Politipresident Askvig uttaler at det har vært kraftig nedgang i drukkenskapforseelser i Oslo: 4657 arrestasjoner i fjor mot 10765 i 1940. 15 personer har blitt drept ved trafikkuhell i hovedstaden. (01.01.1942)

En erklæring, som i ettertid blir kalt «De forente nasjoners pakt», offentliggjøres under Arcadia-konferansen. Norge og 25 andre land som signerer pakten forplikter seg til å benytte alle ressurser mot aksemaktene de er i krig med og ikke slutte separatfred med fienden. Prinsippene i Atlanterhavsdeklarasjonen fra Roosevelt og Churchill av 14. august får dermed allmenn tilslutning. (01.01.1942)