Flyalarm i Vardø: Fem-seks fly i stor høyde, med kurs fra nord til sør. En del bomber kastes, hvorav to faller i sjøen ved Søndrevåg og én ytterst på Steilneset. Noen faller i Bussesundet. Ingen skader. (10.01.1942)

Den Nationale Scene i Bergen har hatt en rekordsesong med 44.188 betalende tilskuere og en merinntekt på 75.000 kroner, sammenliknet med foregående sesong. (10.01.1942)

En kjent kjøttsmugler i Oslo idømmes 120 dagers fengsel for forsøk på å smugle kjøtt inn til byen. Kjøttet er pakket i kasser med den konstituerte politipresidenten Bernhard Askvigs navn på. (10.01.1942)

Sandefjordingen Thor Nicolay Devig, oppvokst i Førde, sendes til fangenskap i Tyskland etter at han i mars 1941 ble dømt for illegalt arbeid med aviser og en radiosender. Først ble han dømt til døden, men ble benådet til tre års tukthus på grunn av bevisets stilling. Devig dør i fengselet i Hamburg senere i januar. I september, da han satt på Grini, diktet han en sang om en sommerfugl som satte seg på vinduet til cella. Det tredje verset er slik:

(10.01.1942)

Sicherheitspolizei (Sipo) iverksetter stemplingen av alle norske jøders pass med «J». Stemplingen skal skje ved de lokale lensmannskontor og politikamre. Det går imidlertid noen dager til før kravet om stempling blir kunngjort over hele landet. (10.01.1942)