Et tysk bombefly slipper fire bomber mot MS Thermopylæ av Tønsberg, som er på vei tilbake til Alexandria etter at hun måtte forlate konvoien til Malta på grunn av maskinhavari. Skipet er eskortert av tre britiske krigsfartøyer. Om bord er 336 britiske offiserer og soldater og blant annet 800 tonn ammunisjon og bomber. En av bombene slår ned i maskinrommet, dreper tre mann og antenner skipet. Alle må forlate skipet, men livbåtene har ikke plass til alle. Omtrent 200 hopper i sjøen, andre ned på dekket til jageren Havock som har lagt seg ved siden av det brennende skipet. Ved siden av de tre i maskinen mister 30 soldater livet. (19.01.1942)

Ny forordning: Mindreårige trenger ikke samtykke fra foreldre eller verge for å ta tjeneste i den norske legion eller i den tyske forsvarsmakt for øvrig. (19.01.1942)

DS Sørøy av Hammerfest blir skutt i senk av en russisk ubåt ved Sværholt, ytterst i Laksefjorden. Mange legger på svøm mot land, og to av 39 personer omkommer. (19.01.1942)

Forbrukere som vedlegger legeerklæring ved søknad om skotøy, kan regne med å få fortrinnsrett ved tildeling. Visse spesifiserte sykdommer må foreligge hvis slike søknader skal imøtekommes. Forsyningsdepartementet advarer leger mot å være for slepphendte med attester. (19.01.1942)