Operasjon Cheese: SOE og Linges kompani gjør sitt første flydropp i Norge. Odd Starheim (bildet), som har vært SOE-agent i området tidligere, blir droppet i Vest-Agder sammen med en radiooperatør og -sender. Gunvald Tomstad, som opererer som dobbeltagent og er fører for det lokale NS-laget, skal drive senderen for de allierte. (02.01.1942)

Av forsyningsmessige grunner planlegges det en redusering av forbruket av spiritus og brennevin til medisinsk bruk. Innenriksdepartementet begrenser dermed legers og dyrlegers rett til å rekvirere reseptblokker til to blokker per år. Bestemmelsen trådte i kraft fra årsskiftet. (02.01.1942)

Det meldes at Oslo Sporveier i 1941 befordret 21,3 millioner flere passasjerer enn året før. Trikketrafikken økte med 25,7 millioner og busstrafikken ble redusert med 4,5 millioner. (02.01.1942)