Det er en meget kald vinter. En mann fryser ihjel på fjellet i Namdal. Fra Sverige meldes det at tre mennesker har frosset ihjel. (29.01.1942)

Terboven gjør det klart i en samtale med sine medarbeidere at en ministerpresident «naturligvis skal stå under min kommando». (29.01.1942)