En russisk ubåt dukker opp utenfor Nålneset på Finnmarkskysten. I gummibåter blir matvarer, klær, våpen og ammunisjon fraktet i land med tre partisaner: Trygve Eriksen og Frank Mathisen fra Kiberg og en russisk telegrafist. De tre har gjennomgått opplæring i Murmansk, bygger et lavt steinhus med presenning over og sender daglige meldinger til Murmansk om skipstrafikken. De ligger et par mil øst for Berlevåg, hvor tyskerne har store festningsanlegg under bygging. Utover vinteren blir det etablert et kontaktnett på femten personer i distriktet som sørger for ferske opplysninger. (01.01.1942)

MB Trygve reiser fra Vigra til Shetland med telegrafisten Fredrik Aaraas og ni andre som Walle-gruppa har tatt imot fra Oslo. I tillegg er Reidulf Hagen med. Turen er organisert av Milorg. (01.01.1942)

Ledelsen ved Little Norway ser det som uforsvarlig å ha både elementær og videregående flygeropplæring på samme sted som det foregår sivilflygninger. Det tegnes derfor en kontrakt om bygging av en ny leir i Muskoka. Denne skal åpnes i mai og skal huse elementæropplæringen, mens den videregående opplæringen skal fortsette på Island Airport i Toronto. (01.01.1942)

Politipresident Askvig uttaler at det har vært kraftig nedgang i drukkenskapforseelser i Oslo: 4657 arrestasjoner i fjor mot 10765 i 1940. 15 personer har blitt drept ved trafikkuhell i hovedstaden. (01.01.1942)

En erklæring, som i ettertid blir kalt «De forente nasjoners pakt», offentliggjøres under Arcadia-konferansen. Norge og 25 andre land som signerer pakten forplikter seg til å benytte alle ressurser mot aksemaktene de er i krig med og ikke slutte separatfred med fienden. Prinsippene i Atlanterhavsdeklarasjonen fra Roosevelt og Churchill av 14. august får dermed allmenn tilslutning. (01.01.1942)