Slagskipet Tirpitz seiler gjennom Kielkanalen, og snart skal det i dypeste hemmelighet forlate Wilhelmshaven under jagereskorte og i tåke. Det britiske admiralitetet får bortimot panikk: De har for lengst brutt den tyske sjømilitære koden, men Tirpitz seiler under total radiotaushet. Dermed forsvinner skipet helt for britene. (12.01.1942)

Russeren og ingeniøren Hirsch Komissar, gift med Marie Wolfsohn fra Trondheim, blir arrestert på grunn av illegalt arbeid i Trondheims-området. Han blir skutt senere på året og etterlater seg tre barn. (12.01.1942)

Tyske ubåter starter operasjon Paukenschlag utenfor østkysten av USA. Amerikanerne har kommet med i krigen etter Pearl Harbor, og østkysten – som inntil nå har vært et trygt, nøytralt farvann – blir nå et område der ubåtene går løs på ubeskyttede handelsfartøyer. På amerikansk side er man ikke forberedt på den nye situasjonen; man har ikke fartøyer å avse til eskortetjeneste. I løpet av fire uker skal Nortraship miste 11 skip i dette farvannet. 169 mennesker kommer til å omkomme ved disse «norske» forlisene. (12.01.1942)

En mann har narret husmødre i Gamlebyen i Oslo, ved å oppta bestillinger og forskuddsbetalinger på Maaløy Saltsildlag, som ikke eksisterer. Mannen blir dømt til 60 dagers fengsel. (12.01.1942)

Det innføres kjøttfrie dager på alle restauranter, spisesteder og hoteller: Myndighetene forbyr servering av kjøtt fire dager i uken – tirsdag, onsdag, torsdag og lørdag. Det kan gis dispensasjon fra forbudet i de tilfellene det er umulig å skaffe fisk. (12.01.1942)

David Isaksen, Wulff Isaksen, Abel Bernstein, David Wolfsohn, Efraim Schilowsky og Olav Sverre Benjaminsen blir arrestert i Trondheim. Bakgrunnen er at de angivelig skal ha spredt engelske nyheter via radio. De overføres til Falstad fangeleir. (12.01.1942)