Den norske legion, bataljonen med nordmenn som ønsker å kjempe mot Sovjetunionen på tysk side, oppretter en egen rekruttskole, den såkalte Grefsrudleiren i Botne kommune sørvest for Holmestrand. Skolen består først av fire kompanier, men blir redusert til ett i løpet av høsten. (15.01.1942)

Flyalarm i Vardø. Tre bomber kastes ved vannbassenget på Klondyke. Et fly kommer i stup rett mot Klondyke, og en bombe treffer rett på taket av bassenget, en annen like vest for og kutter to vannledninger. Den tredje treffer en byggetomt tilhørende Wehrmacht på Gravemjordet. Noen vinduer på tuberkulosehjemmet går, og det blir en del andre mindre skader på hus. Byen har fortsatt vann etter angrepet, men trykket er en del redusert. (15.01.1942)

Eduard Dietl, som var sentral i kampene ved Narvik og ble utnevnt til general for Wehrmachts bergjegertropper i Norge, blir stasjonert i Finland som øverstkommanderende for de tyske styrkene i Nord-Finland og på Murmanskfronten. Ferdinand Schörner forfremmes til generalløytnant og overtar kommandoen av bergjegerne i Nord-Norge. (15.01.1942)

Bærum innfører, som den første kommune i landet, rasjonering av poteter. Rasjonen er 440 gram per dag. Oslo og en del andre byer følger senere eksempelet med rasjoner som varierer fra 1,5 til 2 kilo i uken. I Bergen og andre steder viser det seg at kjøpmennene ikke har nok poteter til å dekke rasjonene. (15.01.1942)

For å øke jordbruksproduksjonen, bestemmer Landbruksdepartementet at det skal gis adgang til å kreve avstått jord som ikke drives forsvarlig, det vil si i samsvar med tidligere gitte direktiver. Jordstyret avgjør om jord er å anse som «vanbrukt». (15.01.1942)