Barnas Hus i Steinkjer blir innviet, som byens første barnehage. Huset er gitt i gave fra det svenske Røde Kors i 1941, i forbindelse med gjenoppbyggingen. Huset ble levert som et monteringsklart elementhus, med interiør og full pakke. Det er en moderne og godt utstyrt barnehage, med lekerom, leker, sløydrom og lekserom. Huset er dimensjonert for 45 barn, men tilstrømmingen er så stor at det blir delt inn i formiddags- og ettermiddagsgrupper for å doble kapasiteten. Barn under skolepliktig alder er der om formiddagen, mens skolebarna kommer på ettermiddagen. Barnas Hus skal også bli brukt som møtested for voksne. (18.01.1942)