MS Eidsvold av Oslo torpederes av en japansk ubåt og synker utenfor Christmas Island i Stillehavet. Hele mannskapet reddes på land. (20.01.1942)

MS Herstein av Oslo blir angrepet av japanske fly på New Guinea og blir satt i brann. Skipet blir totalt utbrent. Én mann omkommer og seks blir såret. Resterende besetning blir tatt til fange av japanerne, med unntak av kaptein Godtfred Gundersen som rømmer og kommer seg unna sammen med en flokk australiere. (20.01.1942)

Under Wannsee-konferansen i Berlin beslutter tyske ledere at «den endelige løsning» på «det jødiske problem» er tvangsforflytninger og «andre forholdsregler» (utryddelse). Konferanseleder Reinhard Heydrich legger samtidig frem planer om dødsleirer for jødene. På konferansen oppgis det at det finnes minst 1300 norske jøder, et tall hentet fra folketellingen i 1930. (20.01.1942) 

Det forkynnes i alle landets aviser at jødene pålegges, med 1. mars som siste frist, å få sine legitimasjonskort stemplet med en rød «J». Initiativet står Heinrich Fehlis bak. Stemplingen gjelder for alle som har tre eller flere «fulljødiske» besteforeldre, alle medlemmer av det mosaiske trossamfunn og alle «halvjøder» som er gift med jøder. Stemplingen medfører at alle som møter opp blir ført opp på en liste, og totalt 1536 personer kommer til å få stemplet sine pass og legitimasjonskort. Dette tiltaket blir også fulgt opp med en diskret, men omfattende registrering av jødisk eiendom. (20.01.1942)