Etter raidene mot Måløy og Lofoten, der Hitler ble overbevist om at Churchill forbereder en invasjon i Nord-Norge, erklærer Hitler at Norge nå er selve «skjebneområdet i denne krigen». Erklæringen kommer på en «Führer-Konferentz». Han gir ordre om at den tyske flåte nå skal forlegges til de norske fjordene og at flystyrker skal økes betraktelig. (22.01.1942)

Quisling har besøk av marinesjefen, generaladmiral Hermann Böehme og tidligere marineattasje, korvettkaptein Richard Schreiber. Tyskernes referater viser at Quisling ikke er helt på det rene med hva Terboven egentlig har lovet ham. (22.01.1942)