Sovjetiske fly bomber Helsinki, og Finland erklærer krigstilstand mellom Finland og Sovjetunionen. Krigen kalles fortsettelseskrigen, da den er en fortsettelse av vinterkrigen i 1939 og 1940. (25.06.1941)