Den svenske regjeringen annonserer at de vil tillate tyskerne å flytte opptil én troppedivisjon om gangen fra Norge gjennom Sverige til Finland. De uttaler: «Vårt hovedmål er å beholde vår frihet og nøytralitet, og regjeringen kom derfor til den konklusjon at eneste måte å beholde dette på er å akseptere det finsk-tyske kravet». (25.06.1941)