Fra Sovjet ryktes det at USSRs vestlige militærdistrikt utplasserer 114 divisjoner med front mot grensen. En slik massiv oppbygging av styrker kommer Hitler for øre. Feltmarskalk og sjef for Tysklands væpnede styrkers overkommando, Wilhelm Keitel, har en gryende frykt for hva som skal skje og mistenker en nært forestående sovjetisk angrepskrig mot Tyskland. Han skriver i et internt notat:

(13.06.1941)