Gårsdagens signering av Inter-Allied Declaration innebærer at fjorten allierte nasjoner lover å kjempe sammen inntil seier. Det er regjeringene og eksilregjeringene til England, Canada, Australia, New Zealand, Sør-Afrika, Belgia, Tsjekkoslovakia, Hellas, Luxembourg, Nedeland, Polen, Jugoslavia, Norge og “Free France” som binder seg til alliansen og lover å ikke inngå fredsavtaler med aksemaktene. Regjeringene har gått med på en felles uttalelse: “Regjeringene vil fortsette kampen mot tysk og italiensk aggresjon inntil seier blir vunnet, og de vil hjelpe hverandre i kampen med den til enhver tid kapasitet de besitter.” Videre heter det: “Det kan ikke bli fred eller framgang så lenge det frie folk er tvunget ved vold inn i overgivelse til en dominanse fra Tyskland eller dets medspillere, eller lever under trussel om en slik tvang”. (13.06.1941)