Det nye kvinnefengselet på Ila i Østre Bærum utenfor Oslo er nå tatt i bruk som sivil fangeleir under navnet Polizeihäftlingslager Grini. Den første kontingent sivile fanger blir overført fra Ånebyleiren i Hakadal. Omtrent 115 personer flytter inn, de fleste gisler som ble tatt etter Svolværraidet. Fra første stund blir menn fra hele landet rystet sammen på Grini. Her, fra venstre, konsul Bjørnstad fra Narvik, lege Jørgen Berner fra Oslo, o.r.sakfører Haaland fra Narvik og prost Skjeseth fra Kabelvåg. (13.06.1941)