Rolf Strømsheim har litt å si om mistenkelig mye tysk aktivitet i Ålesund. Han skriver i dagboka si i dag:

(11.06.1941)