Departementet bestemmer at på grunn av antityske holdninger ved skolen, vil Askim gymnas bli nedlagt fra skoleårets slutt. (11.06.1941)